fbpx
skíði

Aðalfundar Skíðaráðs Reykjavíkur

skíðiStjórn Skíðaráðs Reykjavíkur boðar til aðalfundar SKRR þriðjudaginn, 9. október, kl. 20:00í fundarsal E, Íþróttamiðstöðinni í Laugardal, Engjavegi 6, Reykjavík samkvæmt 6. gr. laga SKRR þar sem segir að halda skuli aðalfund árlega á tímabilinu 1. september – 15. október og boða til hans skriflega með minnst 10 daga fyrirvara. Í fundarboði skal getið um dagskrá fundarins og tillögur sem borist hafa.
Aðalfundur telst löglegur sé löglega til hans boðað.

Dagskrá aðalfundar.
1. setning aðalfundar
2. kosning fundarstjóra og ritara
3. kosning 3ja manna kjörbréfanefndar
4. skýrsla fráfarandi stjórnar
5. endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar ásamt fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár 6. Ákveðin árstillög félaga til ráðsins og mótagjöld 7. tilögur og málefni sem borist hafa tekin til meðferðar 8. tilkynntir stjórnarfulltrúar næsta starfsárs og kosinn formaður sbr. 9.gr 9. kosning mótanefndar sbr. 11. gr.
10. kosning tveggja félags endurskoðenda 11. kosning aðalfulltrúa og varafulltrúa á ársþing ÍBR og SKÍ 12. önnur mál 13. lesin fundagerð aðalfundar 14. fundarslit

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í öllum málum nema um tillögur um lagabreytingar, þar gildir gr. 16. 5. gr.Aðalfundur SKRR hefur æðsta vald um málefni skíðaíþróttarinnar innan íþróttahéraðs Reykjavíkur.
Félög þau sem iðkað hafa skíðaíþróttina að minnsta kosti í 6 mánuði hafa rétt til að gerast aðilar að ráðinu og sendist um aðild til ÍBR sem tekur afstöðu til umsóknarinnar sbr. 12. gr. Hvert aðildarfélag hefur rétt til að senda 1 fulltrúa á aðalfundi en síðan bætast við fulltrúar í samræmi við fjölda keppenda hjá hverju félagi
(félagsdeild) þannig að 2 fulltrúar komi fyrir 50 keppendur eða færri og síðan einn fulltrúi fyrir hverja 100 keppendur, annar fyrir 101-200 keppendur og síðan einn fulltrúi fyrir hverja 100 keppendur eftir það.
Þessir fulltrúar ásamt meðlimum framkvæmdastjórnar SKRR hafa einir atkvæðisrétt. Hver fulltrúi fer aðeins með eitt atkvæði og má ekki fara með atkvæði annarra. Fulltrúar skulu hafa skrifleg umboð frá félagi sínu.Auk þess hafa rétt til fundarsetu með tillögurétti og málfrelsi formaður og framkvæmdarstjóri ÍBR og SKÍ. Framkvæmdastjórn SKRR er heimilt að bjóða gestum á aðalfund með tillögrétt og málfrelsi.

Stjórn SKRR

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Karfa0
There are no products in the cart!
Halda áfram að versla
0