Jafnréttisstefna

                                                                                Jafnréttisstefna Knattspyrnufélagsins FRAM

Knattspyrnufélagið FRAM stuðlar að jöfnum tækifærum sinna félagsmanna og mismunar ekki vegna kynferðis, uppruna, kynhneigðar, kynvitundar, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða annarrar stöðu. Við viljum að í FRAM ríki raunveruleg jafnrétti, þar sem allir einstaklingar óháð kyni, litarhafti eða búsetu njóti sín og blómstri. Íþróttafélagið leggur áherslu á gagnkvæma virðingu í öllu starfi. Niðurlægjandi framkoma svo sem einelti, ofbeldi, kynferðisleg áreitni, illt umtal og ósæmilegar vígsluathafnir er ekki liðin innan félagsins.

Jafnréttisstefnan nær til iðkenda, þjálfara, stjórna og starfsfólks. Stefnan gildir í allri starfsemi félagsins. Stefnan er endurskoðuð og lagfærð ef þurfa þykir í kjölfar skila á greinargerð um framkvæmd hennar. Íþróttir skipa stóran sess í uppvexti margra barna. Íþróttir stuðla að sterkri sjálfsmynd einstaklingsins, heilbrigðum lífsstíl og almennri vellíðan. Í íþróttum setja iðkendur sér markmið og fylgja þeim eftir með góðri skipulagningu og leiðsögn. Með íþróttaþjálfun byggjum við upp öfluga einstaklinga sem fara afstað út í lífið með gott veganesti sem stuðlar að hreysti og heilbrigði.

Knattspyrnufélagið FRAM leggur áherslu á eftirfarandi atriði í jafnréttisáætlun sinni:

 • Knattspyrnufélagið FRAM úthlutar jafn mörgum tímum  til æfinga til beggja kynja sem stunda æfingar innan sömu greinar og eru á sama aldri. Þess er gætt að bæði kyn njóti þess að vera á „jafngóðum“ tíma dagsins.Passa þarf að bæði kynin njóta sömu eða sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við æfingar.
 • Samræmi sé í fjárveitingum innan FRAM til íþróttagreina eftir kynjum. Málefnaleg rök skulu vera fyrir frávikum og skulu þau heyra til undantekninga.  
 • Verðlaun til beggja kynja og innan allra greina eru sambærileg. Fram upplýsir kostunaraðila og aðra samstarfsaðila um  þá stefnu FRAM að jafnræðis skuli gætt milli kynja og greina í verðlaunum.
 • Kynin njóti sömu launa og/eða hlunninda fyrir sömu eða sambærileg störf hjá FRAM.
 • Við úthlutun úr afrekssjóðum eru upphæðir/úthlutun eftir kynjum og aldri sem jöfnust hjá félaginu.
 • Allir iðkendur, óháð kyni, eiga rétt á góðum þjálfara sem  hæfir getu þeirra og aldri. Nauðsynlegt er að þjálfarar beggja kynja séu vel menntaðir og hafi möguleika á að fá hæfa aðstoðarþjálfara sé þess þörf.   
 • Þjálfarar FRAM njóta sömu launa, óháð kyni, fyrir sömu eða sambærileg störf.
 • Þjálfarar FRAM hafa sömu tækifæri, óháð kyni, til að afla sér þekkingar, símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi.

Knattspyrnufélagið FRAM leggur metnað í eftirfarandi atriði í jafnréttisáætlun sinni:

 • Þess er gætt að umfjöllun um bæði kynin og íþróttagreinar sé sem jöfnust á vefsíðum félagsins og í öllu efni sem félagið lætur frá sér fara t.d. útgáfu og fréttatilkynningum. Á þetta bæði við um texta og myndefni.
 • Fyrirmyndir eru kynntar á ígrundaðan hátt og þess gætt að þær séu af báðum kynjum og endurspegli þær áherslur sem eru hjá félaginu.
 • FRAM vinnur markvisst gegn staðalímyndum með því að leitast við að jafna kynjahlutföll meðal iðkenda hverrar íþróttagreinar fyrir sig. Á þetta við jafnt   í starfi sem og allri umfjöllun um starfið.
 •    Við skipan í nefndir, ráð og stjórnir á vegum FRAM er þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og hlutfall annars kynsins ekki minna en 40%   þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða.
 •       Þess er gætt á opinberum samkomum, í fjölmiðlum og annars staðar að bæði konur og karlar komi fram fyrir hönd FRAM.
 •       Þess sé gætt að kynjahlutfall starfsfólks á skrifstofu og í íþróttamannvirkjum FRAM sé sem jafnast.
 •       Þess sé gætt að starfsfólk félagsins njóti sömu launa, óháð kyni, fyrir sömu eða sambærileg störf.
 •       Að starfsfólk FRAM hafi sömu tækifæri, óháð kyni, til að alfa sér þekkingar, símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi.
 •       Að mismuna ekki kynjum í fjáröflunum á vegum félagsins/deilda í heild sinni.

   

LiðurMælingTímasetningMæling/úttektÁbyrgð
TímarÚttekt á tímatöflumÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
AðstaðaÚttekt á aðstöðuÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
FjármagnÚttekt á fjárveitingumÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
UmfjöllunÚttekt á efniÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
FyrirmyndirÚttekt á áherslumÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
StaðalímyndirStöðumatÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
VerðlaunÚttekt ÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
Laun og hlunnindiÚttekt úr bókhaldi ÁrlegaLaunafulltúriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
AfreksstjóðirÁrlegaÁrlegaBókariAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
Fræðsla og endurmenntunÁrlegaÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
Stjórnir, ráð og nefndirÚttekt á hlutfalli kynjaÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
Andlit/málsvariÚttekt á áherslumÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri
KynjahlutfallÚttekt á hlutfalli kynjaÁrlegaÍþróttastjóriAðalstjórn/Framkvæmdarstjóri


Samþykkt á fundi aðalstjórnar FRAM 11. nóvember l 2020