Siðareglur

Markmið félagsins með siðareglum er að veita félagsmönnum sínum almennar leiðbeiningar í leik og starfi. Þær eru hluti af þeim anda sem á að vera ríkjandi í félaginu og þurfa að njóta almenns stuðnings meðal félagsmanna. Siðareglurnar eru ekki tæmandi, heldur leiðbeinandi og hvetjandi. Þær þarf að kynna öllum félagsmönnum.

Allir félagsmenn FRAM eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu. Kynferðisleg áreitni og einelti er framkoma og hegðun sem ekki er liðin innan FRAM.

Með kynferðislegri áreitni er átt við kynferðislega hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður, hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess eða þeirra sem fyrir henni verða og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn á það jafnframt við um klám hvort sem er í myndum eða máli. Klám, í hvaða mynd sem er telst einnig kynferðisleg áreitni.

Með einelti er átt við hvers konar athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að.

Við ætlumst til þess að foreldrar/forráðarmenn, iðkendur og þjálfarar fari eftir reglum félagsins.

Foreldri/forráðamaður | Hafðu ávallt hugfast að:

 1. Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju en ekki til að gleðja þig.
 2. Hvetja barnið þitt til þátttöku í íþróttum, ekki þvinga það.
 3. Hrósa öllum iðkendum á meðan á æfingu, leik eða keppni stendur – ekki aðeins þínu barni.
 4. Hvetja börnin til að fara eftir og virða reglur íþróttanna og að leysa deilur án fjandskapar eða ofbeldis.
 5. Hvetja börnin bæði þegar vel gengur og þear á móti blæs. Ekki gera grín að barni ef mistök eiga sér stað.
 6. Bera virðingu fyrir störfum þjálfarans, ekki reyna að hafa áhrif á störf hans á meðan á leik eða keppni stendur.
 7. Líta á dómarann sem leibeinanda barna, ekki gagnrýna ákvarðanir hans.
 8. Börn læra mest af því að framkvæma. Lærðu að meta góða frammistöðu allra barna í hópnum.
 9. Læra að meta þátttöku sjálfboðaliða hjá félaginu því án þeirra hefði barn þitt ekki mögleika á að stunda æfingar og keppni með félaginu.
 10. Virða rétt hvers barns, óháð kyni, kynstofni eða trúarbrögðum.
 11. Spyrja barnið hvort keppnin eða æfingin hafi verið spennandi eða skemmtileg, úrslitin eru ekki alltaf aðalatriðið.


Iðkandi (yngri) | Þú ættir að:

 1. Gera alltaf þitt besta.
 2. Virða alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika (Fair Play) í íþróttum.
 3. Taka þátt í íþróttum á eigin forsendum, en ekki vegna þess að foreldrar þínir eða þjálfari vilja það.
 4. Sýna öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum.
 5. Þræta ekki eða deila við dómarann.
 6. Sýna öðrum virðingu og vera heiðarlegur og opinn gagnvart þjálfara og forystufólki félagsins sem ber ábyrgð á þér við æfingar og keppni.
 7. Forðast neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja, dómara, þjálfara eða starfsmenn félagsins.
 8. Koma við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig.
 9. Mæta á réttum tíma á æfingar, keppnir eða annað sem viðkemur félaginu.


Iðkandi (eldri) | Þú ættir að:

 1. Gera alltaf þitt besta.
 2. Sýna ávallt öðrum virðingu, jafnt í meðbyr sem mótbyr.
 3. Virða alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika (Fair Play) í íþróttum.
 4. Hafa heilbrigði alltaf að leiðarljósi og forðast að taka áhættu varðandi heilsu þína með því t.d. að neyta ólöglegra lyfja til að bæta árangur þinn.
 5. Virða alltaf ákvarðanir dómara og annarra starfsmanna leikja.
 6. Bera virðingu fyrir hæfileikum og getu annarra og forðast neikvæð ummæli eða skammir óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð.
 7. Vera heiðarlegur og opinn í samvinnu við þjálfara og aðra sem styðja þig.
 8. Taka sjálfur höfuðábyrgð á framförum þínum og þroska.
 9. Vera ávallt til fyrirmyndar varðandi framkomu, jafnt utan vallar sem innan, og hafa það hugfast að þú ert fyrirmynd yngri iðkenda.
 10. Samþykkja aldrei eða sýna ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.


Þjálfari:

 1. Meðhöndlaðu alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin forsendum. Hafa ber í huga að þú ert að byggja upp fólk bæði líkamlega og andlega.
 2. Styrktu jákvæða hegðun og framkomu.
 3. Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika.
 4. Haltu á lofti heiðarleika (Fair Play) innan íþróttarinnar.
 5. Viðurkenndu og sýndu virðingu þeim ákvörðunum sem dómarar taka.
 6. Kenndu iðkendum að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.
 7. Vertu jákvæður, réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart iðkendum þínum.
 8. Viðhafðu jákvæða gagnrýni og forðaust neikvæða gagnrýni.
 9. Settu ávallt á oddinn heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.
 10. Veittu athygli og umhyggju þeim iðkendum sem orðið hafa fyrir meiðslum.
 11. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf og viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða hjá öðrum þjálfurum.
 12. Samþykktu aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
 13. Ekki taka að þér akstur iðkenda, nema með leyfi foreldra.
 14. Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan haltu þig í faglegri fjarlægð. Forðastu samskipti í gegnum síma og internetið nema til boðunar æfinga og upplýsingagjafar.
 15. Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði utan vallar og innan.
 16. Talaðu alltaf gegn notkun/neyslu áfengis, tóbaks og ólöglegra lyfja.
 17. Komdu eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð.
 18. Forðastu alla líkamlega snertingu og orðfæri sem kann að valda óþægindum eða hægt er að túlka sem áreiti.


Stjórnarmaður/starfsmaður:

 1. Stattu vörð um anda og gildi félagsins og sjáðu um að hvort tveggja lifi áfram meðal félagsmanna.
 2. Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja, óháð kyni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð.
 3. Hafðu lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.
 4. Haltu félagsmönnum vel upplýstum og gerðu félagsmenn að þátttakendum í ákvarðanatöku eins og hægt er.
 5. Vertu ávallt til fyrirmyndar varðandi hegðun og framkomu, bæði innan félags og utan.
 6. Taktu alvarlega þá ábyrgð sem þú hefur gagnvart félaginu og iðkendum.
 7. Hafðu ávallt í huga að í félaginu er verið að byggja upp fólk.
 8. Rektu félagið ávallt eftir löglegum og ábatasömum reikningsskilaaðferðum.
 9. Notfærðu aldrei stöðu þína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins.
 10. Taktu og beittu gagnrýni á jákvæðan hátt.


Reykjavík, 7.desember 2010.